ضمایر فاعلی subject pronouns

معرفی ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی کلماتی هستند که به جای فاعل می‌نشینند. لیست این ضمایر مطابق جدول زیر است. در حالت سوم شخص مفرد،  معمولاً برای جلوگیری از تکرار فاعل در جمله استفاده می‌شود.

من

I

اول شخص مفرد

۱

تو

You

دوم شخص مفرد

۲

او / آن

He / she / it

سوم شخص مفرد

۳

ما

We

اول شخص جمع

۴

شما

You

دوم شخص جمع

۵

آن‌ها

They

سوم شخص جمع

۶

 

مثالهایی از ضمایر فاعلی

  • I am 16.
  • You seem lost.
  • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
  • This table is old. It needs to be repainted.
  • We aren’t coming.
  • They don’t like pancakes.

ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام در فرم زیر دریافت کنید: