فیلم آموزش گرامر انگلیسی

فهرست مباحث فیلم آموزش گرامر انگلیسی

مطالب فیلم آموزش گرامر انگلیسی شامل سه بخش مهم می‌باشد:

این فیلم آموزشی به زودی بر روی سایت قرار می‌گیرد

بخش اول: مقدمات

در این بخش مباحثی مانند ضمایر فاعلی، ضمایر مفعولی، صفات ملکی، جمع بستن اسم در گرامر انگلیسی، صفت و کاربرد آن در جمله، اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در گرامر انگلیسی، حرف تعریف the، و چیزهایی مانند این آموزش داده خواهد شد.

بخش دوم: ساختار فعل در انگلیسی

این بخش طولانی‌ترین و مهم‌ترین قسمت این فیلم آموزشی است.

در این قسمت از فیلم فعل و ساختار آن در گرامر انگلیسی به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وجه معلوم:

 • زمان‌های حال ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری در حالت معلوم
 • زمان‌های گذشته ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری در حالت معلوم
 • زمان‌های آینده ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری در حالت معلوم

وجه مجهول:

 • زمان‌های حال ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری در حالت مجهول
 • زمان‌های گذشته ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری در حالت مجهول
 • زمان‌های آینده ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری در حالت مجهول

وجه شرطی

 • شرطی نوع صفر، نوع اول، نوع دوم، نوع سوم و نوع ترکیبی در گرامر انگلیسی
 • مجهول برای وجه شرطی

Gerund و مجهول آن

و مسائلی مربوط به ساختار فعل در انگلیسی

بخش سوم: مباحث پیشرفته

در این بخش از فیلم آموزش گرامر انگلیسی مباحث مهمی مانند جملات دو فعلی در حالت‌های مختلف، افعال دو قسمتی، صفت برابری، برتری و تفضیلی، علائم سجاوندی و نکات ویرایشی در گرامر انگلیسی، نقل قول مستقیم و غیرمستقیم، جملات آرزویی (I wish) و خیلی مباحث دیگر آموزش داده می‌شود.

ویژگی‌های مهم این فیلم آموزشی

ویژگی‌های مهم این فیلم را می‌توان مطابق زیر لیست کرد:

 1. فیلم خودآموز است و برای یادگیری آن نیاز به هیچ معلمی ندارید.
 2. یادگیری گرامر انگلیسی از روی این فیلم آموزشی نیاز به هیچ پیش‌نیازی ندارد. فقط شروع کنید!
 3. مباحث تا سطح خیلی خوبی پیش می‌روند و شما نیاز به هیچ آموزش دیگری برای گرامر نخواهید داشت.
 4. این فیلم، گرامر انگلیسی را به زبان فارسی آموزش می‌دهد و البته تعداد زیادی مثال هم در بردارد.

هدف ما این بوده است که این فیلم، آموزش گرامر انگلیسی را از نقطه‌ی صفر شروع کند و زبان آموز را تا حدی پیش ببرد که برای آزمون‌های مختلف از جمله آیلتس و آزمون MSRT وزارت علوم آماده کند.

همچنین آموزش‌های فیلم به قدری کامل باشد که شما بعد از اتمام پروسه‌ی یادگیری از روی فیلم آموزش گرامر انگلیسی پنگان سِوِن در دیگر قسمت‌های زبان از جمله مهارت‌های چهارگانه هیچ مشکلی حس نکنید.

مهارت‌های چهارگانه‌ی زبان شامل Speaking, Listening, Writing, Reading می‌باشند.

محتویات این بسته‌ی آموزشی چیست؟

 1. فیلم آموزش گرامر انگلیسی
 2. پی‌دی‌اف تمام مباحث گرامری که به خودی خود یک کتاب کامل در آموزش گرامر انگلیسی است.
 3. پی‌دی‌اف تمرین‌های گرامر با حل تشریحی آن.

چند سؤال مهم و پرتکرار

 • بهترین روش یادگیری گرامر چیست؟
 • چه میزان گرامر را باید بیاموزیم؟
 • چرا باید گرامر انگلیسی را به زبان فارسی آموخت؟
 • آیا ابتدا باید گرامر انگلیسی را آموخت؟
 • اینکه بعضی می‌گویند برای یادگیری انگلیسی می‌شود بدون گرامر پیش رفت یعنی چه؟ آیا شدنی است؟
 • چرا گرامر را آن طور که باید، یادنمی‌گیرم؟

جواب این سؤالات را در این مقاله بیابید: بهترین روش یادگیری گرامر چیست؟

فهرست ریز مطالب به انگلیسی

NOUNS IN ENGLISH

 • Gendered nouns
 • Singular and plural nouns including irregular plural nouns
 • Countable and uncountable nouns
 • Definite pronouns
 • Indefinite pronouns
 • Compound nouns
 • Capitalization rules for nouns
 • Nationalities in English
 • Forming the possessive

LEARN ABOUT ADJECTIVES IN ENGLISH

 • Definition of adjectives
 • Recognizing and placing adjectives in sentences
 • The order of adjectives when using several in a row
 • Forming comparative and superlative adjectives
 • Using adjectives to compare attributes
 • Adjectives describing equal quantities
 • Adjectives describing unequal quantities

ADVERBS IN ENGLISH

 • What adverbs are, and what they are for
 • Forming adverbs from adjectives
 • Forming the comparative and the superlative of adverbs
 • Adverbs of place
 • Adverbs of time
 • Adverbs of manner
 • Adverbs of degree
 • Adverbs of certainty
 • Viewpoint and commenting adverbs
 • Relative adverbs
 • Interrogative adverbs

DETERMINERS IN ENGLISH

 • Definite article: the
 • Indefinite articles: a, an
 • Demonstratives: this, that, these, those
 • Pronouns and possessive determiners: my, your, his, her, its, our, their
 • Quantifiers: a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough
 • Numbers in English: ordinal, cardinal, and percentages
 • Choosing the right quantifier: countable and uncountable nouns
 • Expressing opinions about quantity
 • Indefinite and incomplete quantities
 • Using graded quantifiers to compare amounts
 • Using the quantifier “enough”
 • Distributives: all, both, half, either, neither, each, every
 • Difference words: other, another, the other
 • Pre-determiners: such, what, rather, quite

VERBS

 • Present Tenses in English
 • Simple present tense. They walk home.
 • Present continuous tense. They are walking home.
 • Past Tenses in English 
 • Simple past tense. Peter lived in China in 1965.
 • Past continuous tense    .I was reading when she arrived.
 • Perfect Tenses in English        
 • Present perfect tense.    I have lived here since 1987.
 • Present perfect continuous. I have been living here for years.
 • Past perfect. We had been to see her several times before she visited us.
 • Past perfect continuous. He had been watching her for some time when she turned and smiled.
 • Future perfect.   We will have arrived in the States by the time you get this letter.
 • Future perfect continuous. By the end of your course, you will have been studying for five years.
 • Future Tenses in English         
 • Simple future tense. They will go to Italy next week.
 • Future continuous tense. I will be travelling by train.
 • Conditional Tenses in English 
 • Zero conditional. If ice gets hot it melts.
 • Type 1 conditional. If he is late I will be angry.
 • Type 2 conditional. If he was in Australia he would be getting up now.
 • Type 3 conditional. She would have visited me if she had had time.
 • Mixed conditional. I would be playing tennis if I hadn’t broken my arm.
 • The -ing forms in English        
 • Gerund. I like swimming.
 • Present participle. She goes running every morning.
 • Infinitives        
 • Passive voice

REPORTING SPEECH IN ENGLISH

 • Direct and indirect speech
 • Tense changes when reporting speech
 • Changing time and place references when reporting speech
 • Question forms and reporting speech
 • Verbs used for reporting speech in English
 • Reporting orders, requests, and suggestions
 • Reporting hopes, intentions, and promises

PUNCTUATION RULES IN ENGLISH

 • The period (or full stop in British English)
 • The comma
 • The exclamation mark
 • The question mark
 • The colon
 • The semicolon
 • The quotation mark
 • The apostrophe
 • The hyphen and the dash
 • Parentheses and brackets

DEFINING CLAUSES

NON-DEFINING CLAUSES

منابع (References) فیلم آموزش گرامر انگلیسی

برای تهیه این فیلم آموزشی از منابع متعددی استفاده شده است. ولی منابع اصلی ما کتاب‌ها و سایت‌های زیر بوده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *