الفبای زبان فرانسه

آموزش گرامر زبان فرانسه به زبان فارسی به صورت خود آموز – درس اول الفبای زبان فرانسه به همراه فایل صوتی – همزمان با اینکه از روی متن حروف الفبا خط می‌برید به فایل صوتی هم گوش فرادهید. این کار را ساده نگیرید. برای چند روز و روزی یکی دوبار این کار را تکرار کنید تا تلفظ حروف الفبای فرانسه در ذهن شما ملکه شوند.