حال استمراری مجهول

تعریف

در گرامر زبان انگلیسی حال استمراری مجهول دلالت بر انجام عملی دارد که اکنون در حال انجام است. همانگونه که قبلاً هم گفتیم در زمان‌های مجهول یا نمی‎دانیم فاعل کیست، یا اینکه برای ما مهم نیست.


دانلود کامل‌ترین فیلم آموزش مکالمه انگلیسی: Perfect Conversation


ساختار حال استمراری مجهول

مطابق آنچه در درس گذشته (حال ساده مجهول) گفتیم در ساختار تمام زمان‌های مجهول دو چیز مشترک است، یکی استفاده از فعل to be و دیگری past participle؛ ساختار حال استمراری مجهول به شکل زیر است:

Object + am / is / are + being + P.P. + …

Her book is being discussed on TV.

کتابش الان داره تو تلویزیون مورد بحث قرار می‌گیره.


دانلود کامل‌ترین فیلم آموزش مکالمه انگلیسی: Perfect Conversation


نحوه‌ی سؤالی کردن و منفی کردن جملات مجهول

با توجه به اینکه در تمام این ساختارها از فعل to be استفاده می‌شود لذا منفی کردن جمله با افزودن not بعد از فعل to be و سؤالی کردن هم با آوردن فعل to be به ابتدای جمله حاصل می‌گردد.

مثال برای سؤالی کردن و منفی کردن حال استمراری مجهول:

My favorite song is being played by the band.

  • My favorite song isn’t being played by the band.
  • Is your favorite song being played by the band?

مثال‌های مقایسه‌ای

در زیر چند جمله معلوم به مجهول تبدیل شده‌اند. لطفا به آنها دقت کنید.

Active: I am reading a story.
Passive: A story is being read by me.

Active: I am waiting for him.
Passive: He is being waited for by me.

Active: She is not writing a story.
Passive: A story is not being written by her.

Active: Are the masons building a house?
Passive: Is a house being built by the masons?

نکته‌ی پایانی

نحوه‌ی ساخت past participle و دانلود فایل حاوی لیست افعال بی‌قاعده


ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام در فرم زیر دریافت کنید: