حال ساده مجهول passive

مقدمه

آموزش گرامر زبان انگلیسی را با آموزش زمان‌های مجهول پی می‌گیریم. در درس‌های دوم تا چهاردهم به زمان‌های معلوم پرداختیم. (در این لینک همه را با هم مشاهده می‌کنید). از این درس زمان‌های مجهول را آغاز می‌کنیم. طبق همان روال ابتدا به زمان حال ساده مجهول می‌پردازیم.


دانلود کامل‌ترین فیلم آموزش مکالمه انگلیسی: Perfect Conversation


تعریف و کاربرد حال ساده مجهول

در گرامر زبان انگلیسی، زمان حال ساده مجهول دلالت بر «واقعیتی» در زمان حال ساده دارد به نحوی که فاعل برای ما مشخص نیست، یا به دلایلی تأکید ما بر روی مفعول است.

ساختار حال ساده مجهول

در تمامی ساختارهای مجهول، جمله با مفعول آغاز می‌شود. و همچنین اشکالی از فعل to be در ساختار استفاده می‌شود. ساختار حال ساده مجهول به شکل زیر است:

Object + am / is / are + P.P. + …

نکته 1:

همانگونه که می‌دانید P.P. مخفف Past Participle  به معنای شکل سوم فعل است. در زمان‌های مجهول همیشه از شکل سوم فعل استفاده می‌کنیم. توضیح کامل اینکه چگونه برای هر فعل Past Participle  می‌سازیم و لیست کامل افعال بی‌قاعده را هم از اینجا دانلود کنید.

نکته 2:

در زمان‌های مجهول، فاعل را agent می‌نامیم.

مثال:

A book is given to me by my mother.

یک کتاب توسط مادرم به من هدیه داده می‌شود.

در این جمله my mother فاعل جمله است. ولی چون شکل جمله مجهول است آن را agent می‌نامیم. ممکن است بپرسید اگر فاعل جمله مشخص است چرا باید آن را به این شکل بیان کرد؟ چون گاهی تأکید ما بر مفعول جمله است. مانند این جمله که تأکید بر این است که «یک کتاب» به من هدیه داده خواهد شد و نه چیز دیگری. گاهی هم البته فاعل اصلاً مشخص نیست.

Cars are generally stolen after midnight.

ماشین‌ها اغلب بعد از نیمه شب دزدیده می‌شوند. (معلوم نیست توسط چه کس مشخصی)

حال ساده مجهول: سؤالی کردن و منفی کردن

با توجه به اینکه در تمام این ساختارها از فعل to be استفاده می‌شود لذا منفی کردن جمله با افزودن not بعد از فعل to be و سؤالی کردن هم با آوردن فعل to be به ابتدای جمله حاصل می‌گردد.


ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام در فرم زیر دریافت کنید: