گذشته استمراری مجهول

یادآوری

گذشته استمراری مجهول را در ادامه درس‌های گرامر زبان انگلیسی بررسی می‌کنیم. اگر به درس گذشته استمراری (در وجه معلوم) مراجعه کرده باشید، در پاراگراف نخستین درس این چند خط را خوانده‌اید:

تعریف

در گرامر زبان انگلیسی، گذشته استمراری نشان دهنده‌ی عملی است که در گذشته برای مدتی انجام می‌شده است و معمولاً این عمل با یک جمله‌ی گذشته‌ی ساده قطع می‌شود. معمولاً و نه لزوماً همیشه!

ساختار

Subject + was / were + verb + ing + …

نکته

از یکی دو ضمیر موصولی while و when برای اتصال دو جمله استفاده می‌کنیم. همیشه فقط یکی از این دو را در جمله به کار می‌بریم. While قبل از جمله گذشته استمراری و when قبل از جمله گذشته ساده استفاده می‌شود.

مثال:

While I was talking on the phone, my father arrived.

I was talking on the phone when my father arrived.

در حالیکه داشتم با تلفن صحبت می‌کردم، پدرم از راه رسید.

وقتی پدرم رسید، من داشتم با تلفن صحبت می‌کردم.

تعریف و ساختار گذشته استمراری مجهول

در گرامر زبان انگلیسی بین تعریف گذشته استمراری در حالت معلوم و گذشته استمراری مجهول تفاوتی نیست. ساختار گذشته استمراری مجهول اما به شکل زیر است:

Object + was / were + being + P.P. + …

مثال از گذشته استمراری مجهول

The house was being built when the earthquake started.

خونه داشت ساخته می‌شد، وقتی که زلزله اومد.

The door was being installed when he hit his hands with hammer.

در در حال نصب شدن بود که با چکش به دستش ضربه زد.

این جمله را می‌توان به شکل زیر هم گفت:

They were installing the door when his hands was hits with the hammer.

آن‌ها داشتند در را نصب می‌کردند که دستش با چکش ضربه خورد.

همانطور که مشاهده می‌کنید در حالت دوم، جمله به شکل گذشته ساده مجهول شده است.

گذشته استمراری مجهول: منفی کردن و سؤالی کردن

قبلاً گفتیم که در تمام این ساختارهای مجهول از فعل to be استفاده می‌شود لذا منفی کردن جمله با افزودن not بعد از فعل to be و سؤالی کردن هم با آوردن فعل to be به ابتدای جمله حاصل می‌گردد.

مثال

The file was being processed when my laptop suddenly shut down.

  • The file wasn’t being processed when my laptop suddenly shut down.
  • Was the file being processed when your laptop suddenly shut down?

نکته‌ی پایانی

  • نحوه‌ی ساخت past participle و دانلود فایل حاوی لیست افعال بی‌قاعده

    ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

    اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام در فرم زیر دریافت کنید: