گذشته کامل استمراری مجهول

تعریف

در گرامر زبان انگلیسی، گذشته کامل استمراری مجهول به عملی اطلاق می‌شود که در گذشته قبل از عمل دیگری (که ممکن است گذشته ساده باشد) برای مدتی در حال انجام بوده است. همانطور که می‌دانید این تعریف مشابه تعریفی است که در درس گذشته کامل استمراری (معلوم) ارائه دادیم. مانند درس‌های قبل دوباره یادآور می‌شویم که تفاوت در ساختار این جمله‌هاست و اینکه در وجه مجهول، فاعل جمله نامشخص است یا برای گوینده اهمیتی ندارد.

ساختار گذشته کامل استمراری مجهول

Object + had + being+ P.P. + …

مثالهای گذشته کامل استمراری مجهول

This film had being seen by us before you unplugged the TV.

این فیلم توسط ما در حال دیده شدن بود، قبل از اینکه تو تلویزیون را از برق بکشی.

The dishes had being washed for three hours before he arrived.

ظرفها برای مدت سه ساعت در حال شسته شدن بودند قبل از اینکه او از راه برسد.

گذشته کامل استمراری مجهول: سؤالی کردن و منفی کردن

قبلاً گفتیم که در تمام این ساختارهای مجهول از فعل to be استفاده می‌شود لذا منفی کردن جمله با افزودن not بعد از فعل to be و سؤالی کردن هم با آوردن فعل to be به ابتدای جمله حاصل می‌گردد. اما اگر در این ساختارها علاوه بر to be فعل to have را هم داشته باشیم، آن‌گاه فعل to have را منفی می‌کنیم. برای سؤالی کردن هم فعل to have را به اول جمله می‌آوریم.

مثال

The house had being cleaned before they arrived.

  • The house hadn’t being cleaned before they arrived.
  • Had the house being cleaned before they arrived?

نکته‌ پایانی

  • نحوه‌ی ساخت past participle و دانلود فایل حاوی لیست افعال بی‌قاعده

    ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

    اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام در فرم زیر دریافت کنید: