گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری: تعریف و ساختار

گذشته کامل استمراری دلالت بر عملی است که در زمان گذشته و قبل از عمل دیگری برای مدتی در حال انجام بوده است. در اینجا هم معمولاً  عملی که فعل گذشته‌ی کامل استمراری را قطع می‌کند، گذشته‌ی ساده است (معمولاً نه همیشه). در این زمان مدت استمرار عمل یا شروع آن مهم است.

Subject + had + been + verb + ing + …

مثال

I had been waiting for you for 2 hours before you came.

قبل از اینکه تو بیایی، من ۲ ساعت منتظرت بودم.

گذشته کامل استمراری: منفی کردن و سؤالی کردن

در زمان گذشته کامل استمراری، منفی کردن و سؤالی کردن به روشی که در گذشته‌ی کامل گفتیم صورت می‌گیرد. یعنی برای منفی کردن جملات زمان گذشته‌ی کامل کافیست not را بعد از had استفاده کنیم و برای سؤالی کردن هم کافیست که had را به اول جمله بیاوریم. با ذکر دو مثال مطلب را روشن می‌کنیم.

She hadn’t been working on the topic all those 8 weeks.

او تمام آن ۸ هفته را روی موضوع کار نکرده بود.

Had you been living there for 3 years?

آیا شما سه سال آن‌جا زندگی کرده بودید؟

چند مثال

  • Had you been waiting long before the taxi arrived?
  • We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.
  • It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.
  • Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.
  • به نقل قولهای زیر توجه کنید:
  • Jane said, “I have been gardening all afternoon.” = Jane said she had been gardening all afternoon.
  • When the police questioned him, John said, “I was working late in the office that night.” = When the police questioned him, John told them he had been working late in the office that night.

  • ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

    اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام در فرم زیر دریافت کنید: