فیلم آموزش آمار و احتمال رشته‌های علوم و مهندسی

تعداد فروش
0 فروش

فیلم آموزش آمار و احتمال رشته‌های علوم و مهندسی برای دانشجویان رشته‌های علوم پایه و مهندسی  تهیه شده است. در این فیلم آموزشی:

 1. تمام مباحث به صورت تشریحی و از صفر آموزش داده شده است.
 2. مثال‌های زیادی برای بخش حل شده است.
 3. سؤالات متعددی که در هر بخش هر می‌شوند به نحوی انتخاب شده‌اند که سؤالات پرتکرار امتحانات پایان ترم و تست‌های آزمون‌های مختلف را پوشش دهند.

شما با این فیلم یک معلم خصوصی در منزل دارید که نه تنها مباحث کتاب را به طور کامل به شما تدریس می‌کند بلکه تمام تمرین‌های کتاب و نمونه سؤالات امتحانی را هم برایتان تحلیل می‌کند. این فیلم آموزش دقیقاً مطابق کتاب درسی و سرفصل‌های مصوب تهیه شده است.

این فیلم آموزشی به زودی بر روی سایت قرار می‌گیرد

سرفصل‌های فیلم آموزش آمار و احتمال رشته‌های علوم و مهندسی

فصل اول: آمار توصیفی

 • تعاریف و کلیات
 • نمایش جدولی و نمودار داده های کیفی
 • نمایش جدولی و نمودار داده های کمی
 • پارامترهای مرکزی ( شاخص های مرکزی )
 • چندکها
 • پارامترهای پراکندگی

فصل دوم: نظریۀ مجموعه‌ها، فضای نمونه، آنالیز ترکیبی

 • مختصری دربارۀ نظریۀ مجموعه‌ها
 • فضای نمونه
 • آنالیز ترکیبی

فصل سوم: احتمال

 • احتمال
 • احتمال شرطی

 فصل چهارم: متغیرهای تصادفی

 • متغیرهای تصادفی
 • متغیرهای تصادفی گسسته
 • متغیرهای تصادفی پیوسته
 • توزیع احتمال توأم
 • تابع توزیع احتمال تجمعی توأم

 فصل پنجم: تابع متغیرهای تصادفی

 • روش تابع توزیع تجمعی
 • توزیع مینیمم و ماکسیمم
 • توزیع مجموع و تفاضل دو متغیر تصادفی
 • توزیع حاصل ضرب و خارج قسمت دو متغیر تصادفی
 • روش تبدیل متغیر

فصل ششم: امید ریاضی و گشتاورها

 • امید ریاضی
 • قوانین امید ریاضی
 • گشتاورها و امیدهای ریاضی خاص
 • تابع مولد گشتاور
 • قضیۀ چبیشف

فصل هفتم: بررسی چند توزیع متغیرهای تصادفی گسسته

 • توزیع یکنواخت
 • توزیع برنولی
 • توزیع دوجمله ای
 • توزیع چند جمله ای
 • توزیع فوق هندسی
 • توزیع دوجمله ای منفی و توزیع هندسی
 • توزیع پواسن

فصل هشتم: بررسی چند توزیع پیوسته

 • توزیع یکنواخت پیوسته
 • توزیع نمایی
 • توزیع گاما
 • توزیع توان دوم کای
 • توزیع نرمال
 • توزیع t
 • توزیع F

فصل نهم: آماره‌ها و توزیع آنها

 • جامعه و نمونه
 • بررسی چند آماره مفید
 • توزیع نمونه میانگین ( توزیع  )
 • آماره X1-X2
 • توزیع آماره s2
 • رابطه ی توزیع X با توزیع t
 • توزیع آماره
 • Ÿ         2^(s1) /  2^(s2)

فصل دهم: نظریۀ برآورد کردن ( تئوری تخمین )

 • نظریه ی برآورد کردن ( روشهای کلاسیک تخمین )
 • برآورد μ ( میانگین جامعه )
 • برآورد تفاضل میانگین دو جامعه ( μ۱ -μ۲ )
 • برآورد ۲^σ واریانس یک جامعه
 • برآورد نسبت واریانس های دو جامعه
 • Ÿ         2^(σ۱) /  2^(σ۲)
 • برآورد نسبت P
 • برآورد تفاضل دو نسبت ( برآورد P1 – P2 )

فصل یازدهم: آزمون فرض‌ها

 • مقدمه
 • خطای نوع اول و دوم
 • آزمون یک طرفه و دو طرفه
 • آزمون میانگین و واریانس
 • آزمون نسبت
 • آزمون تفاضل دو نسبت

فصل دوازدهم: کاربردهای دیگری از توزیع توان دوم کای

 • آزمون نیکویی برازش
 • آزمون استقلال، جدول‌های توافقی
 • آزمون‌های مربوط به چند نسبت

فصل سیزدهم: رگرسیون و همبستگی

 • رگرسیون
 • برآورد پارامترها
 • همبستگی

فصل چهاردهم: تحلیل واریانس

 • تحلیل واریانس یک طرفه

دیگر محصولات سایت:

شما باید برای ارسال یک نظر وارد شوید.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.