فیلم آموزش آمار و احتمال یازدهم ریاضی

فیلم آموزش آمار و احتمال برای دانش‌آموزان پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی تهیه شده است. در این فیلم آموزشی:

 1. تمام مباحث درسی به صورت خط به خط تدریس شده است.
 2. مثال‌های کتاب درسی به طور کامل حل شده است.
 3. تمام تمرین‌های هر بخش کتاب به طور کامل و به صورت تشریحی حل شده است.
 4. سؤالات امتحانی پرتکراری نیز برای دانش‌آموزان حل شده است.

شما با این فیلم یک معلم خصوصی در منزل دارید که نه تنها مباحث کتاب را به طور کامل به شما تدریس می‌کند بلکه تمام تمرین‌های کتاب و نمونه سؤالات امتحانی را هم برایتان تحلیل می‌کند. این فیلم آموزش دقیقاً مطابق کتاب درسی و سرفصل‌های مصوب تهیه شده است.

این فیلم آموزشی به زودی بر روی سایت قرار می‌گیرد

سرفصل‌های فیلم آموزش آمار و احتمال یازدهم ریاضی

فصل ۱) آشنایی با مبانی ریاضیات

درس ۱: آشنایی با منطق ریاضی

 • گزاره
 • جدول ارزش گزاره‌ها
 • گزاره‌نما
 • دامنۀ متغیر گزاره‌نما
 • ترکیب گزاره‌ها
 • نقیض یک گزاره
 • ترکیب فصلی دو گزاره
 • ترکیب عطفی دو گزاره
 • ترکیب شرطی دو گزاره
 • ترکیب دو شرطی دو گزاره
 • سورها
 • نقیض گزاره‌های سوری

درس ۲: مجموعه، زیرمجموعه

 • تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه
 • افراز یک مجموعه
 • تعریف زیرمجموعه به کمک نمادهای ریاضی
 • روش عضوگیری دلخواه
 • دو مجموعۀ مساوی

درس ۳: قوانین و اعمال بین مجموعه‌ها (جبر مجموعه‌ها)

 • قوانین دمورگان
 • ضرب دکارتی بین دو مجموعه

فصل ۲) احتمال

درس ۱: مبانی احتمال

 • آمار و احتمال به چه کار می آید
 • ترجمه زبان گزاره ها به زبان مجموعه ها
 • تشخیص فضای نمونه
 • اصول احتمال

درس ۲: احتمال غیرهم‌شانس

درس ۳: احتمال شرطی

 • احتمال شرطی: کاهش فضای نمونه
 • احتمال شرطی چگونه محاسبه می شود؟
 • قانون ضرب احتمال
 • قانون احتمال کل
 • قانون بیز

درس ۴: پیشامدهای مستقل و وابسته

 • انتخاب‌های با جایگذاری و بدون جایگذاری

فصل ۳) آمار توصیفی

درس ۱:  توصیف و نمایش داده‌ها

درس ۲: معیارهای گرایش به مرکز

 • الف – میانگین داده‌ها
 • ب – میانه داده‌ها
 • پ – مد یا نمای داده‌ها
 • میانگین، میانه و مد در داده‌ها؛ کدام معیار را انتخاب می‌کنید؟

درس ۳: معیارهای پراکندگی

 • ۱ – انحراف معیار و واریانس داده‌ها
 • ۲ – ضریب تغییرات داده‌ها
 • نمودار جعبه‌ای

فصل ۴) آمار استنباطی

درس ۱: گردآوری داده‌ها

درس ۲: برآورد برآورد بازه‌ای

دیگر محصولات سایت:

شما باید برای ارسال یک نظر وارد شوید.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.