بسته آموزش ریاضی پایه

بسته آموزش ریاضی پایه

  • فرمت فیلم: MP4
  • تعداد فیلم: 16 فیلم
  • مدت زمان کل آموزش: بیش از 18 ساعت

توضیحات کامل در این لینک: فیلم آموزش ریاضی پایه از صفر