زمان حال ساده

تعریف زمان حال ساده

در گرامر زبان انگلیسی، زمان حال ساده برای بیان عملی استفاده می‌شود که دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشد:

  1. در یک دوره‌ی زمانی تکرار شود.
  2. عادت باشد.
  3. یک حقیقت باشد.
  4. نظر گوینده باشد.

مثال

من هر روز ساعت ۷:۳۰ به مدرسه می‌روم. (تکرار) او خیلی چای می‌خورد. (عادت) مصرف دخانیات باعث سرطان می‌شود. (حقیقت) فوتبال یکی از جذابترین ورزش‌های دنیاست (نظر گوینده) نکته‌: گاهی برای مهم جلوه دادن کاری آن را به شکل حال ساده بیان می‌کنیم. نکته: گاهی داستانی در گذشته را به صورت حال ساده بیان می‌کنیم.

ساختار زمان حال ساده

Subject + verb + object + adverbs (time, place, …)

نکته

در زمان حال ساده، فعل جمله به صورت مصدر بدون to می‌آید.

I drink 5 cups of tea at work every morning between 8 – ۱۲٫

You live in a really hot country.

در زمان حال ساده، وقتی فاعل سوم شخص مفرد باشد، فعل یک s در انتهای خود می‌گیرد که s سوم شخص مفرد نامیده می‌شود.

He teaches Mathematics every Monday at 8:00.

فعل to be در زمان حال ساده

صرف to be

 فعل to be در زمان حال ساده یکی از فرم‌های am, is, are را به خود می‌گیرد. برای هر کدام از حالت‌های زیر یکی از شکل‌های صرفی فعل to be را انتخاب می‌کنیم

  • I → am 
  • They, you, we →  are 
  • He, she, it → is

مثال

  • Football is one of the most attractive sports in the world.
  • You are the new student in this class.
  • I am at your service sir!

منفی کردن زمان حال ساده

برای منفی کردن جملات این زمان کافیست از do not یا does not استفاده کنیم.

They do not drive fast. (they don’t drive fast)

She does not speak German. (she doesn’t speak German)

در حالتی که فعل جمله to be است، کافیست not را بلافاصله بعد از فعل بیاوریم.

He is not here now. (he isn’t here now or he’s not here now)

I am not your negro! (I’m not your negro) [اسم یک فیلم مستند]

You are not my favorite boxer (you aren’t my favorite boxer or you’re not my favorite boxer)

سؤالی کردن زمان حال ساده

برای سؤالی کردن جملات این زمان do یا does را به ابتدای جمله می‌افزائیم. این نوع پرسش‌ها به پرسش‌های yes or no question معرف هستند، چرا که پاسخ آنها با بله و یا نه داده می‌شود.

Do you like ice-cream? (yes, I like ice-cream)

Does she know you? (no, she doesn’t know me)

در حالتی که فعل s سوم شخص مفرد دارد، پس از افزودن Does به ابتدای جمله، فعل دیگر s ندارد. اگر فعل جمله to be باشد، آنگاه تنها کافیست که جای فعل و فاعل را تعویض کنیم.

Is this coffee delicious? (yes, this coffee is really delicious)

Are you Italian? (no, I am not. I am Spanish)

منفی سؤالی چیست؟

برای ساخت جملات منفی سؤالی، ابتدا آن را منفی کرده و سپس آن را سؤالی می‌کنیم.

She speaks French. →  she doesn’t speak French.  →  doesn’t she speak French?

(مگه او فرانسه صحبت نمی‌کند؟)

You are hungry.  →  you aren’t hungry. aren’t you hungry?

(مگه شما گرسنه نیستید؟)


برای اطلاع از جدیدترین مقاله‌ها، فیلم‌ها و همچنین کدهای تخفیف در خبرنامۀ سایت ثبت‌نام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.