گذشته ساده مجهول

تعریف گذشته ساده مجهول

گذشته ساده مجهول در گرامر زبان انگلیسی: گذشته ساده چه در وجه معلوم (درس 6) و چه در وجه مجهول، برای روایت عملی در گذشته استفاده می‌شوند که اکنون دیگر آن عمل در جریان نیست. در این زمان تنها چیز مهم روایت یک عمل در گذشته است. نه اثر آن و نه طول مدت زمان انجام آن، هیچ‌کدام مهم نیستند.

ساختار گذشته ساده مجهول

Object + was /were + P.P. + …

مثال

I was told that you are sick.

به من گفتند که تو مریض هستی.

نکته

در زبان فارسی جمله‌ی «به من گفتند» به شکل کامل همان «آن‌ها به من گفتند» است. همانگونه که می‌بینید این جمله ساختار معلوم دارد. ولی معادل انگلیسی آن در وجه مجهول بیان شده است. باز هم تأکید می‌کنیم که باید یک جمله از انگلیسی را معادل جمله‌ی درستی در زبان فارسی ترجمه کرد. با ترجمه لغت به لغت راه همیشه درست پیش نمی‌رود.

Once upon a time, the eagle was seen in the first day of the New Year.

روزی روزگاری، عقاب در روز اول سال نو دیده شد.

نحوه‌ی سؤالی کردن و منفی کردن جملات مجهول

قبلاً گفتیم که در تمام این ساختارهای مجهول از فعل to be استفاده می‌شود لذا منفی کردن جمله با افزودن not بعد از فعل to be و سؤالی کردن هم با آوردن فعل to be به ابتدای جمله حاصل می‌گردد.

مثال

Her arm was broken while skiing on the frozen river.

  • Her arm wasn’t broken while skiing on the frozen river.
  • Was her arm broken while skiing on the frozen river?

نکته‌ی پایانی

  • نحوه‌ی ساخت past participle و دانلود فایل حاوی لیست افعال بی‌قاعده

    ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

    اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام در فرم زیر دریافت کنید: