۱۰ دلیل اینکه چرا بازنده هستیم

در این مقاله به ۱۰ دلیل اینکه چرا بازنده هستیم می‌پردازیم. ‌اگر یک یا چندتا از ویژگی‌های زیر را در خود سراغ دارید، نگران نباشید و فکر نکنید که به تمامه فردی شکست‌خورده هستید.

فقط کافیست به آنچه نقطه ضعف ماست آگاه باشیم و سپس آن را به عنوان واقعیت خودمان بپذیریم.

اگر خودمان را سرزنش کنیم، یا برای فرار از واقعیت، سرپوشی از ایده‌آلیسم روی همه چیز بگذاریم، در این صورت هیچ گاه قادر نخواهیم بود که تغییرات لازم را در زندگی خود به وجود بیاوریم.

۱۰ دلیل برای اینکه چرا بازنده هستیم:

  1. یکسری کار ابلهانه را مرتب تکرار می‌کنید.
  2. رویکرد «دیگران مقصر هستند» را دارید.
  3. برای یادگیری وقت نمی‌گذارید
  4. فردی غیر قابل انعطاف و لج باز هستید.
  5. در گذشته گیر کرده‌اید.
  6. رویکرد «قربانی هستم» را پیش گرفته‌اید.
من قربانی هستم

من قربانی هستم: گاهی ما در زندگی نقش قربانی را بازی می‌کنیم. و خودمان نمی‌دانیم که کاری که می‌کنم ایفای نقش «من قربانی هستم» است.

ایراد اساسی این نقش است است که ما هرگز کاری برای زندگی خود نخواهیم کرد. چرا که قربانی همیشه منتظر ناجی است.

اما خوب! هیچ نجات بخشی در کار نیست. قایق نجاتی به ساحل زندگی ما نخواهد آمد. نه کسی خواهد آمد و نه کسی به ما زنگ خواهد زد که ما را در فرصت بزرگی شریک سازد. تنها ناجی زندگی ما، خود ما هستیم. باید دیدگاه خود را عوض کنیم و برای رسیدن به خواسته‌های قدم برداریم. و هرگز کوتاه نیاییم.

نقش خود را از قربانی به ناجی تغییر دهیم.

  1. خواسته‌های شفافی ندارید.
  2. هیچ ایده مشخصی برای اقتصاد خود ندارید.
  3. از آدمها سوءاستفاده می‌کنید.
  4. فردی غیر عملگرا هستید.

در روزهای آینده این مقاله را تکمیل می‌کنم.


نوشته‌های مرتبط با این مقاله را در این لینک بخوانید: موفقیت


Photo: Background vector created by freepik – www.freepik.com