حال کامل استمراری مجهول

مقدمه

بین تعریف زمان حال کامل استمراری در وجه معلوم و تعریف آن در وجه مجهول، تفاوت زیادی نیست. تنها تفاوت همانگونه که در درس بیستم (حال ساده مجهول) گفتیم مربوط به این است که در زمان‌های مجهول فاعل مشخص نیست، یا بنا بر دلایلی مهم نیست. در زمان‌های مجهول همیشه تأکید بر روی مفعول است.


دانلود کامل‌ترین فیلم آموزش مکالمه انگلیسی: Perfect Conversation


تعریف حال کامل استمراری مجهول

در گرامر زبان انگلیسی، حال کامل استمراری مجهول، دلالت بر عملی دارد که در گذشته شروع شده است و هنوز ادامه دارد. الان در حال انجام آن هستیم. پایان آن مشخص نیست. در این ساختار طول مدت انجام عمل مهم است.

ساختار حال کامل استمراری مجهول

Object + has/have + been + being + past participle

مثال:

The car has being driven for hours.

الان ده سال است که ماشین رانده می‌شود.

در درس قبل (اینجا) شبیه این جمله را برای حال کامل مجهول آوردیم. در آنجا عمل رانده شدن ماشین تمام شده بود و از اثر آن صحبت می‌شد. در این مثال عمل رانندگی همچنان ادامه دارد و معلوم نیست چه مدت زمان دیگر ادامه داشته باشد. مهم برای ما عمل رانده شدن ماشین (مفعول) برای مدت زمان ده ساعت است.

My car has being fixed for four hours.

الان چهار ساعته که ماشین من در دست تعمیره.

یعنی از چهار ساعت پیش این عمل شروع شده است. هنوز ادامه دارد. پایان آن مشخص نیست. مهم برای ما طول مدت زمان و در دست تعمیر بودن ماشین (مفعول) است.

حال کامل استمراری مجهول: سؤالی کردن و منفی کردن

قبلاً گفتیم که در تمام این ساختارهای مجهول از فعل to be استفاده می‌شود لذا منفی کردن جمله با افزودن not بعد از فعل to be و سؤالی کردن هم با آوردن فعل to be به ابتدای جمله حاصل می‌گردد. اما اگر در این ساختارها علاوه بر to be فعل to have را هم داشته باشیم، آن‌گاه فعل to have را منفی می‌کنیم. برای سؤالی کردن هم فعل to have را به اول جمله می‌آوریم.

مثال

The house has being cleaned since you left.

  • The house hasn’t being cleaned since you left.
  • Has the house being cleaned since you left?

نکته‌ی پایانی