زمان حال کامل استمراری

ساختار و تعریف زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری برای بیان عملی استفاده می‌شود که از گذشته شروع شده است و در زمان حال همچنان ادامه دارد. در این عمل نقطه شروع و یا مدت زمان انجام کار برای ما مهم است. توجه داشته باشید که وقتی می‌گوئیم حال کامل استمراری یعنی به طور همزمان، هم اثر کاری که در گذشته شروع شده در زمان حال باقی است و هم خود عمل همچنان در حال رخ دادن است. از لحاظ ساختاری هم این زمان باید به نوعی ترکیب حال کامل و حال استمراری را در خود نشان دهد:

Subject + have / has + been + verb + ing + …

مثال:

I have been searching for this book for 12 years!

نکته‌ی مهم:

جمله‌ی «الان سه سال است که برای حل این مسأله می‌کوشم» را معمولاً اینگونه ترجمه می‌کنیم:

Now, it is 3 years that I try to solve this problem.

یا حتی:

Now, it is 3 years that I am trying to solve this problem.

که هر دو اشتباه است.  (برای توضیح بیشتر در مورد تفاوت حال ساده و حال استمراری به اینجا و اینجا مراجعه کنید) در واقع اگر به تعریف زمان حال کامل استمراری دقت کنیم، این جمله باید با ساختار حال کامل استمراری بیان شود! توجه کنید که کوچکترین واحد معنایی جمله است. یعنی تمام محتوای یک جمله از فارسی به یک جمله در انگلیسی تبدیل می‌شود. لذا باید به فحوای کلام و به معنای جمله دقت کرد. سپس آن را با تعریف هر یک از زمان‌های گفته شده مقایسه کرده و جمله را به ساختار درست تبدیل کرد. لذا معنای جمله‌ی اول این است:

الان ۱۲ سال است که دارم دنبال این کتاب می‌گردم. (یعنی از ۱۲ سال پیش این عمل شروع شده و هنوز هم ادامه دارد و در واقع اثر آن یعنی نیافتن کتاب هنوز باقی و خود عمل هم یعنی جستجوگری همچنان ادامه دارد.)

و جمله دوم هم اینگونه به انگلیسی برگردانده می‌شود.

I have been trying to solve this problem for 3 years.

زمان حال کامل استمراری: منفی کردن و سؤالی کردن

منفی کردن و سؤالی کردن زمان حال کامل استمراری دقیقاً مانند زمان حال کامل است (اینجا بخوانید)

مثال:

  1. He has been laughing since the beginning of the class.  (+)
  2. He hasn’t laughing since beginning of the class.  (-)
  3. Has he been laughing since beginning of the class?  (?)

منفی سؤالی

ساختار منفی سؤالی را در مبحث حال ساده توضیح دادیم (اینجا). این نوع سؤال پرسیدن برای تمام زمان‌ها صدق می‌کند. مثلاً

Haven’t I been talking to you for 3 hours?

ترجمه‌ی این گونه جملات با «مگر» یا «مگه» شروع می‌شود:

مگه سه ساعت نیست که دارم باهات صحبت می‌کنم؟

نکته مهم

توجه داشته باشید این نحوه‌ی ساخت منفی سؤالی حالت غیر رسمی آن است. در حالت رسمی باید آن را این گونه ساخت:

Have I not been talking to you for 3 hours?


برای اطلاع از جدیدترین مقاله‌ها، فیلم‌ها و همچنین کدهای تخفیف در خبرنامۀ سایت ثبت‌نام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.