روزهای هفته در زبان فرانسه

روزهای هفته در زبان فرانسه، نام ماه‌ها و فصل‌ها

روزهای هفته در زبان فرانسه، نام ماه‌ها و فصل‌ها را طی سه جدول زیر یاد می‌گیریم. در فایل‌های صوتی مربوط به هر جدول هم می‌توانید تلفظ درست هر کلمه روا بیاموزید. روزهای هفته در زبان فرانسه، نام ماه‌ها و فصل‌ها  به راحتی یاد گرفته می‌شوند. یکم اینکه نام ماه‌ها در فرانسه و انگلیسی شبیه هم است. دیگر اینکه نام روزهای هفته به قدری پرتکرار است که خیلی زود آن‌ها را یاد می‌گیرید. یکی از راه‌های درونی کردن هر آموزشی، کاربردی کردن آن است. یعنی هر روز از خود بپرسید امروز چند شنبه است؟ و آن را به زبان فرانسه پاسخ دهید. حتی اگر در جمله‌ی شما فقط یک کلمه‌ی فرانسوی وجود دارد. در نهایت اینکه تعداد ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه روی هم ۲۳ لغت خواهد شد. پس با چندبار تکرار یکی از پرکاربردترین مجموعه‌ی لغات فرانسه را می‌آموزید.

فیلم آموزش مکالمه فرانسه (PDF + MP3 + VIDEO)

  • فیلم آموزش مکالمه فرانسه (3 فیلم – 226 مکالمه)
  • متن PDF تمام مکالمه‌ها (429 صفحه)
  • فایل صوتی تمام مکالمه‌ها (226 فایل صوتی)

دوباره تکرار می‌کنیم که کلید یادگیری هر زبانی تکرار زیاد است. تکرار باعث درونی شدن معلومات می‌شود. باید به قدری این روند درونی شدن عمیق باشد که ساختار، لغات و شیوه‌ی فکر کردن آن زبان ملکه‎‌ی ذهن ما بشود. به طوریکه همانگونه که فارسی را بدون فکر کردن حرف می‌زنیم، آن زبان را هم حتی المقدرو بدون فکر کردن حرف بزنیم.

تذکر یک نکته‌ی خیلی مهم

در طی نخستین ده درس آموزش گرامر زبان فرانسه که درگاه آموزشی پنگان ۷ ارائه می‌شود، با تکرار چندین و چندباره کلمات، به طور گام به گام مهارت خود را در تلفظ فرانسه افزایش می‌دهید. اگر به خوبی بتوانید با این کار تلفظ‌های اولیه‌ی زبان فرانسه (حروف الفبا، اعداد، رنگ‌ها، ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه، ….) را درونی کنید، در درس مخصوصی که برای آموزش تلفط زبان فرانسه در همین سایت ارائه شده است به خوبی می‌توانید با یک بار و فقط یک بار گوش فرا دادن به آن درس به خوبی اصول را بیاموزید. اما اگر بدون هیچ گونه تجربه در یادگیری زبان فرانسه و بدون دانستن چند ده کلمه‌ی اولیه این زبان سراغ آن درس بروید، در اینصورت خواهید دید که آموزش به کندی پیش می‌رود و مطلب برای شما گیج کننده است. برای همین است که این مطلب از درس ده به بعد ارائه خواهد شد. حال به یادگیری روزهای هفته در زبان فرانسه می‌پردازیم.

روزهای هفته در زبان فرانسه

روزهای هفته در زبان فرانسه، نام ماه‌ها و فصل‌ها

روزهای هفته در زبان فرانسه

ماه‌های سال

ماه‌های سال در زبان فرانسه:

روزهای هفته در زبان فرانسه

فصل‌ها

و در نهایت به فصل‌های سال در فرانسه می‌پردازیم:

روزهای هفته در زبان فرانسه

فیلم آموزش مکالمه فرانسه (PDF + MP3 + VIDEO)

  • فیلم آموزش مکالمه فرانسه (3 فیلم – 226 مکالمه)
  • متن PDF تمام مکالمه‌ها (429 صفحه)
  • فایل صوتی تمام مکالمه‌ها (226 فایل صوتی)

شبیه ساز آزمون TCF

دوست دارید بدانید سطح شما در زبان فرانسه چقدر است؟ شبیه ساز آزمون TCF با همان تعداد سؤال و همان شیوه برگزاری. شروع کنید: آزمون آنلاین


ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام دریافت کنید: