Faster You Learn Faster You Earn

Faster You Learn Faster You Earn

معنی این جمله خیلی ساده است: هر چه سریع‌تر چیزی را بیاموزی از عواید آن هم بهره‌مند خواهی شد.

من بعد از این همه تجربه که در زندگی خود داشته‌ام فقط یک چیز را حاصل این تجربه طولانی می‌دانم: اگر تا الان آن چیزی که می‌خواسته‌ای را به دست نیاورده‌ای به خاطر این است که هنوز آن چیز یکه باید می‌آموختی را نیاموخته‌ای.

من هیچ موفقیتی را در زندگی ندیده‌ام که پشت آن یادگیری چیزی نهفته نباشد. و هیچ شکستی را ندیده‌ام مگر اینکه حاصل «یادنگرفتن» و «جهل» نباشد.

همه‌ی ما موفقیت را حاصل تلاش و سخت کوشی می‌دانیم. اما سخت کوشی در چه زمینه‌ای؟ در چه مسیری؟ با چه معیاری؟ سخت کوشی روی چه؟ سخت کوشی خشک و خالی معنی ندارد.

در طی قرون و اعصار، انسان متمدن این را فهمیده است که یادگیری می‌تواند تلاش ما را هوشمندانه‌تر کند. یعنی با تلاش کمتر ولی هوشمندانه‌تر نتیجه‌ی بیشتری را به دست بیاوریم. کاری که چرخ دنده‌ها می‌کنند.

اگر به اندازه کافی موفق نبوده‌ای برای این است که به اندازه‌ی کافی یادنگرفته‌ای. همیشه چیزی برای یادگیری هست. هر بار که مشکلی در کارت پیش می‌آید معنی آن فقط این است که چیزی بوده که تو به آن جاهل بوده‌ای و الان وقت آن است که آن را یادبگیری.

به قول کارل پوپر: زندگی سراسر حل مسأله است. و هر مسأله، هر پرسش، یک یادگیری جدید است. یک پنجره‌ی جدید به روی دنیای بیرون خواهد گشود. (کتابی از کارل پوپر: All Life is Problem Solving)

هر وقت به اینجا می‌رسم یاد جمله‌ای از یک دانشمند علوم تجربی می‌افتم: اگر پژوهشگر به اندازه‌ی کافی وقت داشت فقط از او می‌خواستم که به اندازه کافی نگاه کند!

البته نگاه کردن علمی نه نگاه اهمال‌کارانه معمولی!

هر وقت بعد از چند سال زبان کلاس زبان رفتن، هنوز در صحبت کردن و یا نوشتن یک متن انگلیسی مشکل داریم، یعنی خیلی چیزها را خوب یادنگرفته‌ایم.

وقتی بعد از یک ترم درس خواندن، سر جلسه امتحان معادلات و ریاضی مهندسی یا چیزی مانند آن به مسأله‌ای می‌خوریم که کاملاً گیج می‌شویم فقط به خاطر این است که هنوز چیزهایی هست که یادنگرفته‌ایم.

وقتی آقا و خانم تحصیلکرده در زندگی مشترک به مشکل برمی‌خورند یعنی هنوز چیزهای زیادی هست که یادنگرفته‌اند.

هر بار به در بسته خوردی، به جای فحش دادن به زمین و زمان فقط این سؤال را از خودت بپرس: چه چیزی بوده که هنوز یادنگرفته‌ام؟

شاید خواندن این نوشته هم برای شما جالب باشد: بعدا وجود نداره، بعداً چای سرد می‌شه، بعداً آدم پیر می‌شه.


برای اطلاع از جدیدترین مقاله‌ها، فیلم‌ها و همچنین کدهای تخفیف در خبرنامۀ سایت ثبت‌نام کنید.


Photo by Chris Henry on Unsplash