همه چیز دربارۀ آزمون آیلتس IELTS

آزمون آیلتس که به طور اختصار IELTS نامیده می‌شود، مخفف عبارتِ

International English Language Testing System

است. این عبارت یعنی: سیستم بین‌المللی سنجش زبان انگلیسی.

در این مقاله به طور کامل به اینکه آزمون آیلتس IELTS چه ساختاری دارد، چگونه مهارت‌های آزمون‌دهندگان نمره‌دهی می‌شود و بالاخره اینکه چه منابعی برای آمادگی در آن مناسب است می‌پردازیم.

از این صفحه یک سری از منابع آمادگی آیلتس را رایگان دانلود کنید:

ساختار کلی آزمون آیلتس IELTS

آزمون آیلتس در دو مدول عمومی (General Training Module) و مدول آکادمیک (Academic Module) برگزار می‌شود.

 • مدول آکادمیک (Academic Module): این مدول برای کسانی طراحی شده است که قصد ادامۀ تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا در یک دانشگاه انگلیسی زبان را دارند. میزان نمره‌ای که هر فرد برای ورود به یک دانشگاه نیاز دارد بستگی کامل به نظر خود دانشگاه دارد.
 • مدول عمومی (General Training Module): این مدول برای تمام دیگر افرادی است که به هر طریقی به جز روش تحصیلی می‌خواهند وارد یک کشور انگلیسی زبان شوند؛ اعم از ویزای کار، ویزای سرمایه‌گذاری و یا هر نوع مهاجرت دیگر.

هر دو گروه شرکت‌کننده در آزمون آیلتس می‌بایست هر ۴ مهارت زبان انگلیسی (Listening، Speaking، Writing و Reading) را امتحان دهند. با این تفاوت که مدول‌های Listening و Speaking بین هر دو گروه به صورت مشترک و با سؤالات یکسان، و مدول‌های Reading و Writing برای هر گروه به طور جداگانه و با سؤالات متفاوت برگزار می‌گردد.

شِمای کلی

مدول عمومی آزمون آیلتس IELTS

اگر قصد دارید در مدول عمومی آزمون آیلتس شرکت کنید، جزییات آزمون شما مطابق زیر خواهد بود:

 • شنیداری: ۴ بخش – حدود ۴۰ سؤال – زمان ۳۰ دقیقه (زمان وارد کردن پاسخ‌ها به برگه پاسخنامه جدا محاسبه می‌شود).
 • خواندن بخش عمومی: ۳ بخش – حدود ۴۰ سؤال – ۶۰ دقیقه.
 • نوشتن بخش عمومی: ۲ فعالیت – ۶۰ دقیقه.
 • گفتاری: (از جولای ۲۰۰۱ به این سو) ۱۱ تا ۱۴ دقیقه.

مدول آکادمیک آزمون آیلتس IELTS

اگر قصد دارید در مدول آکادمیک آزمون آیلتس شرکت کنید، جزییات آزمون شما مطابق زیر خواهد بود:

 • شنیداری: ۴ بخش – حدود ۴۰ سؤال – زمان ۳۰ دقیقه (زمان وارد کردن پاسخ‌ها به برگه پاسخنامه جدا محاسبه می‌شود).
 • خواندن بخش آکادمیک:  3 بخش – حدود ۴۰ سؤال – ۶۰ دقیقه.
 • نوشتن بخش آکادمیک:  2 فعالیت – ۶۰ دقیقه.
 • گفتاری: (از جولای ۲۰۰۱ به این سو) ۱۱ تا ۱۴ دقیقه.

کل زمان خالص آزمون آیلتس: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه

در ادامه به هر مهارت به طور جداگانه می‌پردازیم

مدول‌های چهارگانه در آزمون IELTS

مدول listening

وظایف شما

 • شما باید به چهار بخش مختلف آزمون گوش داده و همزمان با شنیدن، به سؤالات پاسخ دهید.
 • فایل صوتی فقط یک بار پخش می‌شود.
 • بین ۳۸ تا ۴۲ سؤال پیش روی شما خواهد بود که حدود ۳۰ دقیقه وقت دارید تا به آن‌ها پاسخ دهید. جدای از این ۳۰ دقیقه، زمانی برای خواندن سؤال قبل از پخش شدن فایل صوتی و زمانی هم برای انتقال سؤالات به برگه‌ی پاسخنامه لحاظ خواهد شد.
 • سطح دشواری سؤالات در طی آزمون به مرور بالاتر می‌رود.

بخش‌ها

 • بخش ۱ و ۲ بر پایه‌ی موقعیت‌های اجتماعی است. یک مکالمه بین دو نفر برقرار می‌شود و البته یک مونولوگ هم پخش خواهد شد.
 • بخش ۳ و ۴ مرتبط با یک محتوای آموزشی یا آکادمیک است. مکالمه‌ای بین حداکثر ۴ نفر برقرار خواهد شد. یک سخنرانی با رویکرد مهارت‌های عمومی آکادمیک هم پخش خواهد شد.

نوع سؤالات

شما با دسته‌ی وسیعی از سؤالات رو‌به‌رو خواهید شد. مانند:

 • چندگزینه‌ای
 • سؤالات پاسخ کوتاه
 • کامل کردن جمله
 • کامل کردن نمودار، فلوچات، جدول، خلاصه‌ی نوشته و …
 • برچسپ زدن به شکل‌هایی که قسمت‌های شماره‌گذاری دارند
 • و یا جور کردن قسمت‌های مختلف

برای تقویت مهارت Listening برای آزمون آیلتس IELTS این مقاله را توصیه می‌کنم: روش‌های تقویت مهارت Listening در انگلیسی

مدول Reading آکادمیک

وظایف شما

 • سه متن Reading پیش روی شما خواهد بود که در مجموع ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ لغت خواهند داشت.
 • بین ۳۸ تا ۴۲ سؤال را در مدت زمان ۶۰ دقیقه پاسخ خواهید داد
 • سطح دشواری متن‌ها و سؤالات به مرور افزایش می‌یابد.

نوع متن‌ها

 • متن‌ها از مجلات، ژورنال‌ها، کتاب‌ها و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند.
 • موضوعات متن‌ها تخصصی رشته‌های دانشگاهی نیستند اما به نحوی هستند که مناسب دانشجویی است که قصد ورود به دانشگاه انگلیسی زبان را دارد.

نوع سؤالات

شما با دسته‌ی وسیعی از سؤالات رو‌به‌رو خواهید شد. مانند:

 • چندگزینه‌ای
 • سؤالات پاسخ کوتاه
 • کامل کردن جمله
 • کامل کردن نمودار، فلوچارت، جدول، خلاصه‌ی نوشته و …
 • برچسپ زدن به شکل‌هایی که قسمت‌های شماره‌گذاری دارند
 • و یا جور کردن قسمت‌های مختلف

برای تقویت مهارت Reading برای آزمون آیلتس IELTS این مقاله را توصیه می‌کنم: تقویت مهارت Reading به روش اصولی

مدول Writing آکادمیک

وظایف شما

 • در این قسمت باید دو فعالیت نوشتاری انجام دهید، برای انجام هر دو بخش ۶۰ دقیقه وقت دارید.
 • ۲۰ دقیقه برای فعالیت یک وقت دارید و یک متن حداقل ۱۵۰ کلمه‌ای می‌نویسید.
 • ۴۰ دقیقه هم برای فعالیت دو وقت دارید که در این قسمت یک متن حداقل ۲۵۰ کلمه‌ای بنویسید.

نوع فعالیت‌ها

فعالیت ۱

در این قسمت به یک نمودار، جدول، یا یک متن کوچک نگاهی خواهید انداخت و سپس اطلاعات مستتر در آن را به صورت یک متن بیان می‌کنید.

نوشته‌ی شما بر اساس توانایی شما در موارد زیر ارزیابی خواهد شد:

 • سازماندهی، ارائه و مقایسه داده‌ها
 • توصیف درست یک پروسه
 • توصیف یک شیء یا رخداد
 • توصیف اینکه چه چیزی چگونه کار می‌کند

همچنین بر مبنای توانایی در موارد زیر هم مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت:

 • پاسخ‌گویی به یک پرسش بدون انحراف از موضوع
 • طوری بنویسید که خواننده‌ی شما به راحتی بتواند ایده‌ی متن را دنبال کند
 • از گرامر انگلیسی به درستی استفاده کنید
 • از زبان مناسب در تمام متون استفاده کنید

فعالیت ۲

در این قسمت شما موظف خواهید بود که یک بحث یا گفتگو را در متن خود ارائه دهید.

نوشته‌ی شما بر اساس توانایی شما در موارد زیر ارزیابی خواهد شد:

 • ارائه یک راه‌حل برای یک مسأله
 • ارائه و توجیه یک دیدگاه
 • مقایسه‌ی شواهد و دیدگاه‌های مختلف
 • ارزیابی، به چالش کشیدنِ ایده‌ها، شواهد و بحث‌ها

همچنین بر مبنای توانایی در موارد زیر هم مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت:

 • این که ایده‌ای را به نحوی مناسب بیان کنید به نحوی که خواننده با ان ارتباط برقرار کند
 • طرح مسأله بدون انحراف از موضوع
 • از گرامر انگلیسی به درستی استفاده کنید
 • از زبان مناسب در تمام متون استفاده کنید

برای تقویت مهارت Writing برای آزمون آیلتس IELTS این مقاله را توصیه می‌کنم: تقویت مهارت Writing در زبان انگلیسی

مدول Reading عمومی

وظایف شما

 • سه متن Reading پیش روی شما خواهد بود که در مجموع ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ لغت خواهند داشت.
 • بین ۳۸ تا ۴۲ سؤال را در مدت زمان ۶۰ دقیقه پاسخ خواهید داد
 • سطح دشواری متن‌ها و سؤالات به مرور افزایش می‌یابد.

نوع متن‌ها

متن‌های این بخش از اطلاعیه‌ها، تبلیغات‌ها، کتابچه‌ها، روزنامه‌ها و مقالات مجله‌ها انتخاب می‌شوند.

 • بخش یک: بازیابی اطلاعات واقعی
 • بخش دو: کاربرد زبان در یک متن آموزشی
 • بخش سه: یک متن با جنبه‌های توصیفی و آموزنده با یک موضوع مورد علاقه‌ی عموم

نوع سؤالات

شما با دسته‌ی وسیعی از سؤالات رو‌به‌رو خواهید شد. مانند:

 • چندگزینه‌ای
 • سؤالات پاسخ کوتاه
 • کامل کردن جمله
 • کامل کردن نمودار، فلوچارت، جدول، خلاصه‌ی نوشته و …
 • برچسپ زدن به شکل‌هایی که قسمت‌های شماره‌گذاری دارند
 • و یا جور کردن قسمت‌های مختلف

مدول Writing آکادمیک

وظایف شما

 • در این قسمت باید دو فعالیت نوشتاری انجام دهید، برای انجام هر دو بخش ۶۰ دقیقه وقت دارید.
 • ۲۰ دقیقه برای فعالیت یک وقت دارید و یک متن حداقل ۱۵۰ کلمه‌ای می‌نویسید.
 • ۴۰ دقیقه هم برای فعالیت دو وقت دارید که در این قسمت یک متن حداقل ۲۵۰ کلمه‌ای بنویسید.

نوع فعالیت‌ها

فعالیت ۱

در این قسمت به یک نمودار، جدول، یا یک متن کوچک نگاهی خواهید انداخت و سپس اطلاعات مستتر در آن را به صورت یک متن بیان می‌کنید.

نوشته‌ی شما بر اساس توانایی شما در موارد زیر ارزیابی خواهد شد:

 • توصیف نیازها، علاقه‌مندی‌ها، خواسته‌ها و … در زندگی روزمره
 • مهارت‌های زبانی در امورات شخصی
 • استخراج و ارائه‌ی اطلاعات واقعی
 • توصیف ایده‌ها و دیدگاه‌ها

همچنین بر مبنای توانایی در موارد زیر هم مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت:

 • پاسخ‌گویی به یک پرسش بدون انحراف از موضوع
 • طوری بنویسید که خواننده‌ی شما به راحتی بتواند ایده‌ی متن را دنبال کند
 • از گرامر انگلیسی به درستی استفاده کنید
 • از زبان مناسب در تمام متون استفاده کنید

فعالیت ۲

در این قسمت شما موظف خواهید بود که یک بحث یا گفتگو را در متن خود ارائه دهید.

نوشته‌ی شما بر اساس توانایی شما در موارد زیر ارزیابی خواهد شد:

 • ارائه یک راه‌حل برای یک مسأله
 • ارائه اطلاعات واقعی در مورد یک چیز
 • ارزیابی، به چالش کشیدنِ ایده‌ها، شواهد و بحث‌ها

همچنین بر مبنای توانایی در موارد زیر هم مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت:

 • این که ایده‌ای را به نحوی مناسب بیان کنید به نحوی که خواننده با ان ارتباط برقرار کند
 • طرح مسأله بدون انحراف از موضوع
 • از گرامر انگلیسی به درستی استفاده کنید
 • از زبان مناسب در تمام متون استفاده کنید

مدول Speaking

وظایف شما

در این بخش با فردی که از شما آزمون می‌گیرد حدود ۱۵ دقیقه صحبت خواهد کرد. این مصاحبه ضبط خواهد شد و ۵ بخش دارد:

بخش ۱: معرفی و مقدمه

دستورالعمل‌های پایه

بخش ۲: یک گفتگو

در این بخش در مورد موضوعات عمومی مختلف صحبت می‌کنید. باید توانایی خود در توصیف و بیان چیزها را نشان دهید.

بخش۳: استباط

در این بخش یک کارت به شما داده می‌شود که روی آن موقیعتی یا مشکلی توصیف شده است، شما باید از فرد مصاحبه‌کننده سؤالاتی بپرسید.

بخش ۴: نگرش‌ها و برنامه‌ها

در این بخش از شما خواسته می‌شود درباره‌ی برنامه‌های زندگی‌تان یا هدف‌تان از ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی خاصی صحبت کنید. شما در این بخش باید نشان دهید که توانایی ارائه یک دیدگاه و دفاع از آن را دارید.

بخش ۵: نتیجه‌گیری

مصاحبه در اینجا تمام می‌شود

ارزیابی

بر مبنای موارد زیر مهارت شما در Speaking سنجیده می‌شود:

 • مهارت در برقراری ارتباط مؤثر
 • توانایی به کاربردن واژگان و ساختارهای مناسب در جملات
 • توانایی سؤال پرسیدن
 • ابتکار عمل داشتن در یک گفتگو
 • تسلط عمومی بر زبان
 • ساختار درست هر جمله
 • قابل درک بودن جملات

برای تقویت مهارت Speaking برای آزمون آیلتس IELTS این مقاله را توصیه می‌کنم: تقویت مهارت Speaking به روش‌های ساده

نمره‌دهی در آزمون آیلتس

به هر کدام از مهارت‌های چهارگانه‌ی زبان‌آموز (Listening، Speaking، Writing و Reading) نمره‌ا‌ی از ۱ تا ۹ داده می‌شود. علاوه بر این ریز نمرات، یک نمره‌ی کلی (Overall Band Score) هم به زبان‌آموز داده می‌شود. این نمره‌ی کلی معدل نمراتی است که به هر مهارت داده شده است.

در زیر سطح مرتبط با هر نمره را توضیح داده‌ام:

نمره‌ی ۹: نخبه

نمره‌ی ۹، نمره‌ی کامل در آزمون آیلتس است و نشان‌دهنده تسلط بالا در حد یک آکادمیسین بومی در یک کشور انگلیسی‌زبان است. کسب این نمره کار نسبتاً سختی است. هیچ مؤسسه‌ی پژوهشی یا آموزش عالی هرگز چنین نمره‌ای از شما درخواست نخواهد کرد.

توجه داشته باشید که کسب این سطح از توانایی حتی برای شهروندان عادی خود کشورهای انگلیسی‌زبان هم سخت است.

نمره‌ی ۸: خیلی خوب

فردی با نمره‌ی ۸ تسلط خیلی خوبی روی ساختارهای گرامری، جمله‌سازی، مهارت‌های درک مطلب کتبی و شفاهی و مهارت‌های گفتاری است. فقط اینکه چنین فردی ممکن است در موقعیت‌های خیلی خاص دچار اشتباهاتی شود که برای شهروندان انگلیسی‌زبان هم ممکن است متداول باشد.

نمره‌ی ۷: خوب

فردی با نمره‌ی ۷ تسلط خوبی روی زبان انگلیسی داردو توانایی پایه برای استدلال و فهم متون علمی را دارد. آشنایی با پیچیدگی‌های زبان انگلیسی در حد هر فرد بومی‌ای که تحصیلات دانشگاهی را گذرانده باشد.

معمولاً دانشگاه‌های آمریکا و کانادا چنین نمره‌ای را از شما درخواست می‌کنند. برای رشته‌هایی که توانایی خیلی بالایی برای زبان انگلیسی نیاز نیست، نمره‌های پایین‌تر هم پذیرفته می‌شود.

نمره‌ی ۶: شایسته

فردی با نمره‌ی ۶ توانایی نسبی روی زبان انگلیسی برای استفاده در موقعیت‌های آشنا، استفاده آکادمیک در رشته‌هایی که نیاز به زبان آسان‌تری دارند و کاربردهای روزانه دارد.

خیلی از دانشگاه‌های اروپایی، و همچنین دانشگاه‌های آمریکای شمالی برای رشته‌هایی که زبان پیچیده‌ای نیاز ندارد این نمره را از دانشجو طلب می‌کنند.

متداول‌ترین نمره‌ی اکتسابی بین آزمون‌دهنده‌ها نمره‌های ۶ تا ۷ است.

نمره‌ی ۵: کاربر میانه

چنین فردی تسلط کافی برا زبان انگلیسی ندارد. لازم است چنین فردی روی مهارت‌های خود کار کند. این فرد نمی‌تواند در موقعیت‌های پیچیده‌، استدلال ورزی، توصیف پدیده‌های علمی و حقوقی و چیزهای مانند این از خود توانایی نشان دهد.

فقط چند کشور خاص مانند نروژ و آن هم برای بعضی رشته‌هایی که نیاز زیادی به زبان انگلیسی ندارد این نمره را می‌پذیرند.

نمره‌ی ۴ و پایین‌تر: کاربرد ضعیف

این رده‌ی نمره‌ای نشان‌دهنده‌ی ضعف اساسی فرد زبان‌آموز است. لازم است فرد زمان قابل توجهی روی تعمیق آموخته‌های خود در ساختارها، گرامر و بالا بردن مهارت‌های چهارگانه‌ی زبان انگلیسی صرف کند.

نمره‌ی قبولی آیلتس چند است؟

آیلتس یک آزمون سنجش مهارت‌های زبان انگلیسی است و نمره‌ی رد و قبولی ندارد. همانطور که گفتم در این آزمون نمره‌ای بین ۱ تا ۹ به شما داده می‌شود که نشان می‌دهد چه میزان مهارت دارید.

معمولاً نمره‌ی بالای ۶ یا ۶.۵ برای اکثر موارد کافی است ولی اینکه بدانید با چه نمره‌ای به هدف خود می‌رسید بستگی تام و تمام به مؤسسه‌ی آموزش عالی، مؤسسه‌ی پژوهشی و یا دانشگاهی دارد که قرار است مدارک خود را به آن جا بفرستید. برای اطلاعات دقیق از هر دانشگاه جداگانه سرال بفرمایید.

همچنین اگر برای آیلتس عمومی آماده می‌شوید، از مؤسسه‌ یا شرکتی که قرار است شما را استخدام نماید سؤال بفرمایید.

اگر قرار است ویزای سرمایه‌گذاری دریافت کنید، از خود سفارت بپرسید که چه نمره‌ای برای شما لازم است.


منبع مقاله: IELTS.ORG